ข่าวสาร
   

งานสัมมนาพบปะตัวแทนจำหน่ายของนอร์ดแฟบ วันที่ 20 กันยายน 2559 การออกแบบระบบท่อและโปรแกรมทำราคา Quicktick

นำเสนอ อุปกรณ์ระบบท่อสำหรับ ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ยี่ห้อ Jacob อบรมวิธีการออกแบบระบบท่อดูดอากาศ, การคำนวณขนาดท่อ, การคิดแรงดันสูญเสียในระบบท่อ และโปรแกรมช่วยทำราคาท่อ Quicktick.

เกี่ยวกับเรา
 

พ.ศ. 2515 บริษัท นอร์ดแฟบ ดักติ้ง ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเดนมาร์ก เพื่อผลิตแคลมป์, ท่อ และจำหน่ายในธุรกิจการจัดการฝุ่นสำหรับ

อุตสาหกรรมงานไม้ ทั้งในตลาดยุโรป, อเมริกา

และเอเชีย